Zavod IRIS Camelina opravlja dejavnosti izobraževanja, raziskovanja, razvoja in storitve.

Namen zavoda je izvajanje vseh naštetih dejavnosti na področju zeliščarstva, aromaterapije, naravne kozmetike in oljarstva.

Zavod želi s svojimi dejavnostmi povezati različne akterje javnega in zasebnega sektorja na področjih svojega dela.

Za dosego tega namena zavod organizira in izvaja izobraževanja za strokovne delavce v vrtcih in šolah, različnih podjetjih in domovih za ostarele in za njih izvaja tudi individualna svetovanja ter tako prispeva k boljšemu počutju in zdravju ljudi.

Zavod se ukvarja z organiziranjem in izvajanjem delavnic, predavanj in seminarjev na področju zeliščarstva, aromaterapije, naravne kozmetike in umetnosti.
Prav tako na področju oljarstva povezuje pridelovalce surovin, oljarje in porabnike z izobraževanji, srečanji in konferencami, kjer je poudarek na avtohtonih slovenskih rastlinah.
Na vseh področjih delovanja se zavod ukvarja tudi z raziskovanjem in razvojem različnih izdelkov in nudenjem potrebnih storitev.

Nekaj dejavnosti s katerimi se ukvarjamo:

 • izobraževanje o zeliščarstvu in naravni kozmetiki;
 • raziskave na področju aromaterapije;
 • oživljanje avtohtonih vrst rastlin in njihovo uporabo v življenju;
 • sodelovanje z domovi starejših za boljše počutje s pomočjo aromaterapije;
 • izobraževanje za društva kmečkih žena…

  Zakaj se učiti pri mag. Marini Kortnik (Mariji Kuster Kortnik)?

 • V preteklih letih je stotine ljudi obiskalo njena predavanja, delavnice in tečaje s področja aromaterapije in zeliščarstva.
 • Znanja se trudi posredovati na zabaven in privlačen način ter ima več kot 20-letne izobraževalne izkušnje.
 • Napisala je magistrsko nalogo Aromaterapija kot možnost lajšanja poklicnega stresa učiteljev.
 • Opravila je nacionalno poklicno kvalifikacijo za zeliščarko.
 • Obiskala je številne tečaje na področju aromaterapije v Sloveniji.
 • Nadaljuje izobraževanja pri znanih domačih in tujih aromaterapevtih.